Elektriksel Kalibrasyon

Elektriksel Kalibrasyon

Hzmetlerimizden olan elektriksel kalibrasyon; ölçüm cihazlarının kontrolü, düzenli çalışması, sapmaların belirlenmesi gibi bir çok konuda elektriksel kalibrasyonun önemi büyüktür.

Elektriksel Kalibrasyon Yaptığımız Cihazlar

 • Multimetre Kalibrasyonu (Analog & Digital)
 • Ampermetre
 • Voltmetre
 • Pensampermetre
 • Direnç Kutusu
 • Kalibratör
 • Ohmmetre
 • LCR Metre
 • İzolasyon Test Cihazı
 • Elektrometre
 • İndüktör Kutusu
 • Frekans Ölçerler
 • Osiloskop
 • Wattmetre
 • Güç ve Harmonik Analizör Kalibrasyonu