Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı

E-LAB Kalibrasyon Laboratuvarı olarak,

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardı kapsamında; Yapılan kalibrasyon faaliyetleri kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek; bağımsızlık, tarafsızlık, yeterlilik, karar alma ve çalışmalarındaki objektifliğini ve dürüstlüğünü zedeleyebilecek, ticari, mali ve idari hiçbir faaliyet içerisine girmeyeceğini, Müşterilerimize ait tescilli hakların ve bilgilerin gizlilik ilkesi çerçevesinde korunacağını, deney veya yapılan çalışmaların sonuçları ile ilgili hiçbir doküman ve bilginin, yetkili makamların kanuni istekleri hariç, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını, E-LAB Kalibrasyon Laboratuvarı personelleri, kalibrasyon sonuçlarını ve Kalite Yönetim Sisteminin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Sayfayı Paylaşın: